čeho chceme dosáhnout


cíle-asocp

Sociální pedagogika

Usilujeme o rozvoj oboru Sociální pedagogika v praxi v České republice.

Legislativní ukotvení

Naším cílem je legislativní ukotvení profese sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících.

Profese Sociální pedagog

Neustále bojujeme o zavedení profese Sociální pedagog do katalogu prací.

Metodická podpora

Poskytujeme podporu ZŠ, SŠ a také ředitelům škol při zavedení pozice sociálního pedagoga.

Činnosti Asociace sociálních pedagogů


Dekorativní obrázek u činností asociace

Jednání se státní správou

Jednáme s orgány výkonné a zákonodárné moci a dalšími subjekty, které ovlivňují podmínky výkonu činnosti profese Sociální pedagog.

Podávání návrhů

Podávání koncepčních, metodických a jiných návrhů příslušným státním orgánům a jiným institucím.

Přednášky a konference

Pořádání konferencí, kulatých stolů, odborných seminářů, přednášek a dalších školení.

Jsme podpora pro ostatní

Konzultační, metodická a informační činnost směřována sociálním pedagogům, školám a dalším organizacím.

Jsi sociální pedagog?

Staň se členem
Asociace sociálních pedagogů