Vojtěch Dvořák

Vojta je aktuálně studentem třetího ročníku bakalářského studia pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem jeho bakalářské práce je Povědomí učitelů základních škol o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, a v rámci studia se zabývá především sociální a speciální pedagogikou, výchovou ke zdraví a psychologií a sociologií zdraví. Od roku 2020 je zaměstnán jako lektor všeobecné primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ v organizaci Prev-Centrum, z.ú. Od 2022 je také členem týmu Moje tělo je moje.

Když není ve škole a práci, věnuje se především rodině a přátelům, nebo také své velké vášni – pokojovým rostlinám, hudbě, seriálům a seberozvoji.

Vzdělání

  • Od 2020 Filozofická fakulta UK, program Pedagogika (bakalářské studium).
  • 2016 – 2020: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, obor Pedagogické lyceum (specializace dramatická výchova).

Odborné zkušenosti

  • Lektor všeobecné primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ.
  • Pomocná vědecká síla na Katedře pedagogiky FF UK.
  • Praxe vyučujícího výchovy ke zdraví na ZŠ, v pedagogicko-psychologické poradně a středisku výchovné péče.
  • Frekventant kurzů v oblasti rizikového chování a psychologie (Prev-Centrum, z.ú.), sexuální výchovy a LGBT tematiky (Jahodovka, Prague Pride), kariérového poradenství (EKS, z.s.), první pomoci (PřF UK) a arteterapie (FF UK).
  • Člen Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Asociace školské sociální práce.