„Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce.“

Jan Amos Komenský

Mgr. Daniel Indrák

Daniel je celým svým srdcem sociální pedagog, ale hlavně také vychovatel. Momentálně působí na pozici kmenového vychovatele na Domově mládeže ve Zlíně. Jeho specializací je výchovné poradenství, zaměřuje se také na sociálně-patologické jevy a prevenci. V Asociaci sociálních pedagogů zastává funkci náměstka pro komunikační a informační technologie, kde má na starost webové stránky, sociální sítě a vše kolem toho.

Daniel je vášnivý motorkář, milovník sportu a pohybu, ale hlavně horomil. Ve volném čase se pak zabývá dalším vzděláváním. Na Instagramu vystupuje pod profilem @socialni.pedagog, kde se snaží dělat osvětu oboru sociální pedagogiky i profese sociálního pedagoga.

Dosažené vzdělání

  • 2010 – 2014, Obchodní Akademie a VOŠ ve Valašském Meziříčí, obor: Informační technologie;
  • 2016 – 2019, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Pedagogika – Veřejná správa, Bc.;
  • 2019 – 2021, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální pedagogika – specializace výchovné poradenství, Mgr.

Odborné zkušenosti

  • Vychovatel – Střední průmyslová škola polytechnická, Domov mládeže Zlín.
  • Pedagog volného času – Český svaz ochránců přírody České republiky (ČSOP).
  • Dobrovolník – Diakonie, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Rubikon Vsetín.
  • Praktikant – Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.
  • Vedoucí oddílu na táborech.
  • Copywriter a editor webových stránek – Alza.cz, a.s.
  • Referent správy Daní – Generální Finanční ředitelství – Finanční správa