Asociace sociálních pedagogů České republiky

„Od myšlenky k realitě.“

Cíle asociace sociálních pedagogů

 • Aktivně usilovat o rozvoj sociální pedagogiky v praxi;
 • Legislativní ukotvení profese sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících;
 • Zavedení profese Sociální pedagog do katalogu prací;
 • Vytváření podmínek pro implementaci profese sociálního pedagoga ve školách, ale také v sociálních
  a zdravotnických zařízeních;
 • Poskytovat podporu ZŠ, SŠ a také ředitelům škol při zavedení pozice sociálního pedagoga.
cíle-asocp

Činnosti asociace

 • Jednání s orgány výkonné a zákonodárné moci, dalšími subjekty které ovlivňují podmínky výkonu činnosti profese Sociální pedagog;
 • Podávání koncepčních, metodických a či jiných návrhů příslušným státním orgánům a jiným institucím;
 • Pořádání konferencí, kulatých stolů, odborných seminářů, přednášek a dalších školení;
 • Konzultační, metodická a informační činnost směřována sociálním pedagogům, školám a dalším organizacím.
Činnosti asociace sociálních pedagogů

Nejnovější příspěvky

 • Nabídka akreditovaných kurzů
  Naši milí členové, níže v textu Vám přinášíme nabídku dvou zajímavých kurzů. První…
 • Sociální pedagog má své letáčky do škol!
  ASOCP.cz Vám přináší letáčky zaměřené na Sociálního pedagoga Asociace sociálních pedagogů přes prázdniny…
 • Setkání sociálních pedagogů z praxe
  Prostor na sdílení zkušeností z praxe, předávání si rad, ale i diskutování nad problematikou ukotvení pozice sociálního pedagoga v zákoně. To vše se řešilo na online setkání sociálních pedagogů z praxe dne 27.6.2022

Staň se členem
Asociace sociálních pedagogů