„Od myšlenky k realitě“

Asociace sociálních pedagogů je profesní organizace, sdružující studenty, odborníky z praxe a akademické pracovníky z oblasti
sociální pedagogiky. 

Jsme sociální pedagogové tělem i duší, proto aktivně usilujeme o rozvoj sociální pedagogiky v praxi a poskytujeme nejen svým členům inspiraci
a příležitosti (vzdělávací, pracovní i osobní), podporu a pomoc při řešení odborných problémů své profese, výchovy a vzdělávání.

S velkým pracovním nasazením naplňujeme cíle asociace, usilujeme
o zvýšení povědomí o poslání a obsahu práce sociálního pedagoga
i zvýšení jeho společenské prestiže. Chceme být partnery s politiky
a dalšími subjekty, kteří ovlivňují politiku v oblasti naší působnosti. 

Seznamte se. Tým Asociace sociálních pedagogů

obrázek člena Asociace

Předseda
obrázek člena ASOCP Jan Šmída

Místopředseda

Tajemnice
Nicola Blábolilová

Náměstkyně pro komunikaci
s veřejností

Náměstek pro informační a komunikační technologie