„Od myšlenky k realitě“

Asociace sociálních pedagogů je profesní organizace, sdružující studenty, odborníky z praxe a akademické pracovníky z oblasti
sociální pedagogiky. 

Jsme sociální pedagogové tělem i duší, proto aktivně usilujeme o rozvoj sociální pedagogiky v praxi a poskytujeme nejen svým členům inspiraci
a příležitosti (vzdělávací, pracovní i osobní), podporu a pomoc při řešení odborných problémů své profese, výchovy a vzdělávání.

S velkým pracovním nasazením naplňujeme cíle asociace, usilujeme
o zvýšení povědomí o poslání a obsahu práce sociálního pedagoga
i zvýšení jeho společenské prestiže. Chceme být partnery s politiky
a dalšími subjekty, kteří ovlivňují politiku v oblasti naší působnosti. 

NASBÍREJTE INSPIRACI. SEZNAMTE SE.


VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada se skládá s celkem 5 členů. Jsou to ti, kteří jdou za jasným cílem a kteří jsou tu hlavně pro Vás!

REVIZNÍ KOMISE

Revizní komise je důležitý orgán. Jsou to lidé, kteří dohlíží na Výkonnou radu. Dohlíží na to, zda vše děláme správně.

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Nejen obyčejní „ajťáci,“ ale lidé, kteří rozumí problematice Sociální pedagogiky a navíc pro vás tvoří grafický obsah na sociální sítě.

ČLENOVÉ ASOCIACE

Inspirativní lidé, kterým není jedno současný stav Sociální pedagogiky v ČR a ti, kteří chtějí něco změnit. Bez VÁS by to nešlo!