Kontaktujte nás


Nenašli jste zde odpovědi? Pošlete nám zprávu.

Zadejte své jméno a příjmení
Vaše emailová adresa
Zde nám zanechte vzkaz

Nejčastější otázky a odpovědi (FAQ)

Členem Asociace sociálních pedagogů se může stát fyzická, popřípadě i právnická osoba, která se v současnosti, ale i minulosti, zabývá sociálně pedagogickou činností, pracuje v oblasti sociální pedagogiky, nebo studuje obor sociální pedagogiku.

Být členem asociace je velmi jednoduché. Stačí k tomu tři kroky: stáhnout si z webových stránek přihlášku do asociace sociálních pedagogů, přihlášku vyplnit a následně nám ji naskenovanou zaslat na e-mailovou adresu asociacesocped@gmail.com, popřípadě asocp@asocp.cz. Podrobnější informace jsme si pro Vás připravili zde.

Můžete se účastnit Valné hromady, hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování. Navrhovat kandidáty k volbám do orgánů ASOCP, volit členy a být do nich volen. Být informován o činnosti asociace a podílet se na její činnosti. Navrhovat změnu stanov. Podílet se na dalších výhodách členů ASOCP a účastnit se pořádaných akcí.

Členům může být určena, případně navrhnuta výše a splatnost mimořádného členského příspěvku na pokrytí výdajů souvisejících
s činností ASOCP, o kterém Valná hromada rozhoduje svým hlasováním, kdy je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ASOCP.