Mgr. Alena Ostrejšová, DiS.

Alena se již 20 let věnuje sociální práci s rodinami a to v různých fázích jejich života. Pracovala se seniory, s dětmi s handicapem, s rodinami v krizi, s ohroženým dítětem, s pěstouny a zkušenosti má i v paliativní péči. Za téměř desetiletou práci v dětském domově převzala v roce 2022 ocenění Gratias – nejlepší sociální pracovník roku v oblasti školství.

Alena je matkou dvou dětí a ve volném čase ráda jezdí na kole. Ve své profesi je velmi aktivní. Absolvovala řadu kurzů, stáží a vzdělávacích akcí na pomezí sociálně-zdravotní a sociálně-pedagogické oblasti a na některých z nich i jako host přednášela a předávala tak své zkušenosti z praxe. Podílela se na tvorbě odborné publikace pro sociální pracovníky s názvem Sociální služby odborně a přispívá články do odborných časopisů Sociální práce a Listy sociální práce.
Alena se již nějakou dobu aktivně snaží prosazovat pozici sociálního pedagoga na základních školách v okrese Rakovník (Středočeský kraj). Je členkou Profesní komory sociálních pracovníků a od r. 2018 členkou Asociace školské sociální práce v ČR, z. s.

Vzdělání

  • Univerzita Karlova v Praze, pedagogická fakulta, rozšiřující studium speciální pedagogiky – (ukončeno závěrečnou zkouškou).
  • Univerzita J.A.Komenského v Praze, obor Andragogika, řízení lidských zdrojů (Mgr.).
  • Univerzita Karlova v Praze, obor Sociální práce (Bc.).
  • Vyšší odborná škola sociálně právní Praha 10, obor Sociální práce (DiS.).
  • SŠ Rakovník, obor Management obchodu (ukončeno maturitou).

Odborné zkušenosti

  • Sociální pracovník v Dětském domově.
  • Lektor přípravy pěstounů v rámci náhradní rodinné péče.
  • Sociální pracovník v rámci odborného sociální poradenství v oblasti hospicové a paliativní péče
  • Sociální pracovník v Domově seniorů.
  • Vychovatel v praktické škole v Praze 10.