Mgr. Patrik Buček

Aktuálně působí na pozici sociálního pracovníka v Doléčovacím centru ve Zlínském kraji společnosti
Podané ruce o.p.s. Při své práci podporuje klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti, v jejich osobní stabilizaci, začlenění se do společnosti a zvládání nároků běžného života. V budoucnosti by se rád věnoval i výzkumu sociálních nerovností ve vzdělávání.

Vzdělání

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor: Sociální pedagogika, Bc.
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor: Sociální pedagogika, Mgr.

Odborné zkušenosti

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (stáž)
  • Terenní programy a kontaktní centra pro lidi ohrožené drogovou závislostí (stáž)