Mgr. Veronika Štenclová, Ph.D.

Aktuálně působí jako odborný asistent na Katedře sociální pedagogiky, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a na téže univerzitě garantuje specializační studium Výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ. Současně pracuje řadu let jako vychovatelka v dětském domově. Objektem jejího odborného zájmu je práce s ohroženými dětmi, edukační proces s dětmi, mládeží a dospělými vykazující rizikové chování a výchovná práce v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, vedoucí k resocializaci a reintegraci těchto osob.

Kromě výukové činnosti a svého působení v praxi se dále podílí na řadě výzkumných projektů, je lektorkou vzdělávacích seminářů a frekventantkou psychoterapeutického výcviku Transformační systemické terapie Virginie Satirové.

Volný čas tráví nejraději s blízkými a svou psí slečnou. Baterky si dále dobíjí přírodou, sportem a cestováním.

Vzdělání

  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky – bakalářské studium Vychovatelství.
  • Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky – navazující magisterské studium Sociální pedagogiky.
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií – doktorské studium Pedagogiky.

Odborné zkušenosti

  • Dobrovolnictví v organizaci S.T.O.P. v programu KMOTR (https://sdruzeni-stop.cz/kmotr).
  • Asistent pedagoga, učitelka na ZŠ.
  • Vychovatelka v ŠD.
  • Vedoucí volnočasových kroužků.
  • Terapeutická komunita pro drogově závislé (stážistka).
  • Vazební věznice Ostrava (stážistka).