obrázek člena Asociace

Mgr. Jiří Daněk

Sociální pedagog s dlouholetou praxí, který na této pozici působí na základní škole v Přerově, kde zároveň vykonává funkci vedoucího školního poradenského pracoviště a je členem školské rady. Taky působí v neziskové organizaci Kappa-Help v centrech Pomoci a bezpečí, Pomoci pro rodiny a Restorativních programech. Zaměřuje se na rizikové chování, kázeňské problémy, prevenci a intervenci, práci se třídními kolektivy a koučování. Absolvoval řadu odborných kurzů, koučovací výcvik a v současné době je frekventantem sebezkušenostního výcviku KVP ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje.  V Asociaci sociálních pedagogů vykonává funkci předsedy Asociace.

Ve volném čase chodí po horách, cestuje, sportuje a věnuje čas seberozvoji.   

Vzdělání

  • Střední průmyslová škola Edvarda Beneše, Břeclav, obor: Elektrotechnika elektrická trakce v dopravě;
  • Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální pedagogika, Bc.;
  • Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální pedagogika, Mgr.

Odborné zkušenosti

  • ZŠ Přerov, Boženy Němcové, sociální pedagog a vedoucí školního poradenského pracoviště;
  • ZŠ Přerov, Boženy Němcové, učitel tělesné výchovy pro 2. stupeň;
  • ZŠ Přerov, Boženy Němcové, koordinátor žákovského parlamentu;
  • ZŠ Přerov, Boženy Němcové, vedoucí zájmového kroužku;
  • Kappa-Help – Centrum Pomoci a bezpečí, Pomoci pro rodiny, Restorativní programy, sociální pracovník;
  • Lektorská činnost pro Pedagogickou a Cyrilometodějskou teleologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci;
  • Vedoucí na letních táborech.