„Teorie bez praxe je jen blábolení.“

Mgr. Bc. Nicola Blábolilová, DiS.

Mgr. Bc. Nicola Blábolilová, DiS.

Nicola je pomáhající profesionál, který se zaměřuje především na pomoc dětem
a jejich rodinám, při které využívá metody práce dle Virginie Satirové s kombinací přístupu tzv. Nevýchovy. Aktuálně pracuje jako sociální pedagožka na běžné veřejné základní škole a částečně i jako asistentka pedagoga.

Její další role je v obecně prospěšné společnosti, kde působí jako lektorka seminářů zaměřených na primární prevenci, také figuruje jako asistentka lektorů v psychologických seminářích dané společnosti, vedle toho ještě působí jako dobrovolník v neziskové organizaci zaměřené na volnočasové aktivity dětí.

Patří mezi zakládající členy Asociace sociálních pedagogů a je členkou Výkonné rady, kde spravuje sociální sítě a šíří povědomí o sociální pedagogice.

Vzdělání

 • Střední odborná škola, obor veřejnosprávní činnost.
 • Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociální práce.
 • Univerzita Jana Amose Komenského, bakalářské studium, obor Andragogika.
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, navazující magisterské studium,
  obor Sociální pedagogika.

Odborné zkušenosti

 • Od roku 2009 asistentka lektorů a od roku 2010 lektorka a dobrovolník
  ve společnosti Triadis, o. p. s.
 • Od roku 2012 do roku 2021 kurátorka pro děti a mládež na oddělení
  sociálně-právní ochrany dětí.
 • Od roku 2019 jako dobrovolník v organizaci Děti bez mobilu.
 • Od roku 2021 asistentka pedagoga na ZŠ.
 • Od roku 2022 sociální pedagožka na ZŠ.