Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách

Ve spolupráci s Nadací Sirius realizujeme projekt s názvem Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách.

  • 1.7.2023 – 31.12.2024
  • 874 850 Kč

Hlavním cílem projektu je metodicky podpořit sociální pedagogy pro práci se všemi potřebnými cílovými skupinami a vytvořit ucelený balíček návrhů na potřebné legislativní změny.

Dílčí cíle projektu:

  • Vytvořit a distribuovat jednotnou metodiku pro sociální pedagogy.
  • Realizovat výjezdní školení a proškolit sociální pedagogy v nové metodice.
  • Realizovat a facilitovat dlouhodobé a udržitelné kazuistické/intervizní semináře ve vybraných lokalitách (Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Olomouc) na základě vyškolení vybraných sociálních pedagogů.
  • Vytvořit podrobné legislativní návrhy pro zapracování pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících a další návazné legislativy.

Realizací uvedeného projektu cílíme na legislativní ukotvení pozice sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky.

Tento projekt je podpořen a plně financován Nadací Sirius.