KRIZOVÁ INTERVENCE SE ŽÁKEM/ŽÁKYNÍ

Ve školním prostředí se setkáváme se situacemi, které je potřeba řešit se žákem mimo vyučování. Proto se také často setkáváme s pojmem „krizová intervence“ či „krizová intervence s žákem“, kterou realizuje sociální pedagog, ale i jiní pracovníci ŠPP.

Důvodů pro krizovou intervenci je celá řada, vždy záleží na situaci a aktuálním vyhodnocení.

Pokud se jedná o situaci, která vyžaduje řešení „tady a teď“, je třeba přistupovat k celé věci racionálně a s chladnou hlavou. Nejdůležitější je vždy zajištění bezpečí všech žáků, pedagogů, zákonných zástupců i jiných případných účastníků dané situace vyžadující krizovou intervenci. Je třeba brát ohled také na psychické bezpečí, a to zpravidla u dětí.

Pohovor v rámci krizové intervence je určitou formou jednání se žákem, je však vhodné odlišovat tyto dvě situaci i v rámci dokumentace.