Online setkání Asociace sociálních pedagogů s Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI)

Dne 27. 10. 2022 proběhlo online setkání Asociace sociálních pedagogů s Národním pedagogickým institutem (dále jen „NPI“). Hlavní motivem setkání byla diskuze nad projektem „Podpora rovných příležitostí,“ v rámci kterého bude zhruba 400 škol s vyšším podílem sociálně znevýhodněných žáků podpořeno mimořádnými financemi. Vzhledem ke skutečnosti, že je možno z tohoto projektu financovat i pozici sociálního pedagoga, byla přizvána ke spolupráci ASOCP, která by měla plnit roli konzultačního partnera.

Společně se zástupci NPI jsme se dohodli na vzájemné dlouhodobé spolupráci vedoucí k realizaci společných cílů. Naše cíle jsou si blízké, a proto věříme, že bychom si mohli být navzájem užiteční a že má smysl propojit naše společné úsilí.

Podobné příspěvky