obrázek člena ASOCP Jan Šmída

„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“ 

Jan Werich

Bc. Jan Šmída

Aktuálně studuje Sociální pedagogiku se specializací na výchovné poradenství v rámci navazujícího magisterského studia. Zaměřuje se na rizikové chování dětí, prevenci a osobnostní rozvoj. Po studiu by se rád rozpůlil mezi praxi a akademickou sféru. V Asociaci sociálních pedagogů vykonává funkci místopředsedy. Je pověřen evidencí členů, komunikací s vysokými školami a průzkumem počtu absolventů.

Svůj volný čas investuje do cestování a seberozvoje.

Vzdělání

  • Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov.
  • Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Vychovatelství, Bc.
  • 2021 – nyní Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální pedagogika – specializace výchovné poradenství, Mgr.

Odborné zkušenosti

  • 4 roky dobrovolnické činnosti s lidmi bez domova v rámci vlastního projektu.
  • 3 roky organizování společenských akcí pro mladistvé.
  • Praxe ve věznici s ostrahou Kuřim v rámci studia.
  • Praxe na pozici sociálního pedagoga v ZŠ v rámci studia.