obrázek člena ASOCP Jan Šmída

„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“ 

Jan Werich

Mgr. Jan Šmída

Aktuálně pracuje jako vědecký pracovník a současně studuje doktorský studijní program Pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na sociální pedagogiku, rizikové chování dětí, prevenci a osobnostní rozvoj. Po studiu by se rád rozpůlil mezi praxi a akademickou sféru. Svůj volný čas investuje do cestování a seberozvoje.

V Asociaci sociálních pedagogů vykonává funkci místopředsedy. Je pověřen výzkumnou, projektovou a publikační činností, komunikací s vysokými školami či průzkumem počtu absolventů.

Vzdělání

  • 2023 – nyní Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Pedagogika, Ph.D.
  • 2021 – 2023 Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Sociální pedagogika – specializace výchovné poradenství, Mgr.
  • 2018 – 2021 Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Vychovatelství, Bc.
  • Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov.

Odborné zkušenosti

  • 4 roky dobrovolnické činnosti s lidmi bez domova v rámci vlastního projektu.
  • 3 roky organizování společenských akcí pro mladistvé.
  • Praxe ve věznici s ostrahou Kuřim v rámci studia.
  • Praxe na pozici sociálního pedagoga v ZŠ v rámci studia.
  • Praxe na pozici kurátora pro děti a mládež v OSPOD.