POZVÁNKA NA POHOVOR

Ve školním prostředí se setkáváme se situacemi, kde pouze pohovor se žákem nepomáhá. V tomto případě je potřeba řešit situaci se zákonnými zástupci mimo třídní schůzky, situaci přitom není vhodné řešit pouze po telefonu. Proto se často setkáváme s pojmem „pohovor se zákonným zástupce (a žákem)“. V tomto případě bývají zákonní zástupci (a žák) pozváni do školy, a to buďto telefonicky, nebo pozvánku na pohovor přinese do místa bydliště sociální pedagog.

Sociální pedagog při osobním předávání pozvánky k jednání rodičům vysvětluje, z jakého důvodu se jednání koná a motivuje rodiče, aby se jej zúčastnili. Zde je role sociálního pedagoga velmi důležitá, neboť jeho posláním je již v tomto bodě navázat spolupráci a kontakt s rodiči.


Vzory dokumentů vychází z Metodického doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j.MSMT-43301/2013.