ASOCP.cz na setkání školních metodiků prevence (Šumperk)

Dne 20. 3. 2023 se místopředseda Jan Šmída a sociální pedagožka Kateřina Havlíčková zúčastnili setkání školních metodiků prevence a dalších pracovníků v Šumperku. Na setkání byla pozvána Asociace sociálních pedagogů, aby představila pozici sociálního pedagoga a přiblížila jeho práci v kontextu prevence.

V rámci příspěvku s názvem Sociální pedagog a jeho role ve školním poradenském pracovišti byla představena pozice sociálního pedagoga, její současné postavení v České republice, možnosti financování i aktuální legislativní stav. Stěžejní část byla věnována konkrétním činnostem, které sociální pedagog ve škole vykonává, a vzájemné spolupráci s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště.

Celé setkání se neslo v duchu prevence, současných trendů u dětí a mladistvých, aktuálních problémů škol, možností řešení problémů v rámci mezioborové spolupráce atd., a to na území Mohelnicka, Zábřežska a Šumperska. Ze setkání, na kterém byly zmíněny aktuální problémy škol, vyplývá velká nezbytnost personální podpory. Školy potřebují osobu, která bude schopná řešit nejen rizikové chování, ale také poskytovat kvalitní a pestrou prevenci, flexibilně reagovat na současné trendy, motivovat žáky ke studiu a zdravému životnímu stylu či navázat kontakt s rodiči žáků. Většinu těchto potřeb škol může obsáhnout právě sociální pedagog.

Děkujeme za pozvání a podnětnou diskuzi k aktuálním tématům.

Podobné příspěvky