Setkání s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislavem Folwarcznym

Členka Asociace sociálních pedagogů a také sociální pedagožka Lenka Kubzová se v únoru tohoto roku setkala s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislavem Folwarcznym. Původním záměrem bylo setkat se přímo s panem hejtmanem Ivem Vondrákem, ale pro nedostatek času pana hejtmana byla schůzka přesunuta k panu náměstkovi, který si ke schůzce přizval i zástupce z právního oddělení.

Hlavním důvodem schůzky bylo seznámení s problematikou sociálního pedagoga, navázání spolupráce s Moravskoslezským krajem ve snahách s legislativním ukotvením pozice sociálního pedagoga a jeho zařazení mezi pedagogické pracovníky.

Lenka Kubzová na schůzce hovořila o důležitosti pozice sociálního pedagoga. Pan náměstek nebyl doposud s touto pozicí seznámen, proto mu naše kolegyně představila svoji práci sociální pedagožky a na konkrétním případu vysvětlila, kde se nachází jasná potřeba pedagogického působení na žáka. Pan Folwarczny doporučil obrátit se přímo na pana hejtmana s tím, že mu danou problematiku předestře a doporučí setkání. Dále taky doporučil kontaktovat komisi pro školství Asociace krajů České republiky, jelikož se domnívá, že je nejlepší prostor na představení naší Asociace a pozice sociálního pedagoga ve škole.

Pan náměstek rovněž přislíbil, že se bude dále touto problematikou zabývat. Nejdříve bude získávat informace od ředitelů škol, především ze škol v sociálně vyloučených lokalitách, kde sociální pedagogové v současné době nejvíce působí.

Výkonná rada Asociace sociálních pedagogů bude usilovat o sjednání schůzky nejen s panem Hejtmanem Moravskoslezkého kraje, ale i s komisí pro školství Asociace krajů ČR a šiřit tak osvětu o pozici sociálního pedagoga a jeho přínosy pro školy, žáky a rodiče.

Podobné příspěvky