Setkání Asociace se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy

Dne 15.3.2023 se uskutečnila schůzka, kde byla za Asociaci sociálních pedagogů Nicola Blábolilová přítomna s:

  • Mgr. Tomášem Kodišem (vedoucím oddělení rodiny a sociální práce),
  • Mgr. Petrou Lyskovou, MBA (koordinátorkou rodinné politiky),
  • Mgr. Jiřinou Hübnerovou (specialistkou koncepce školství a dalšího vzdělávání) a
  • PhDr. Zdenkou Klesnilovou (specialistkou školství).

Na společném setkání se probíraly aktuální otázky týkající se problematiky v oblasti práce s dětmi, a to jak z pohledu školství, tak z pohledu sociálních věcí i sociálně-právní ochrany. Jelikož Praha je obec, hlavní město i kraj, situace je zde velmi specifická a dochází proto k přenášení působnosti, kdy zřizovateli škol není ve většině případů samotný Magistrát hlavního města Prahy, ale městská část Prahy. Taktéž je Praha unikátní s ohledem na velice individuální potřeby ve školách, které se také potýkají s nedostatkem pedagogů.

Obdobná situace je i na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Propojování školství se sociální sférou bylo tedy shledáno jako velmi vhodné a přínosné, protože to oběma oblastem velice odlehčí současný nápor agendy. Taktéž je velmi ceněná preventivní funkce sociálního pedagoga, proto byly v rámci setkání domluveny a blíže nastaveny kroky spolupráce, které bude naše Asociace sociálních pedagogů společně s Magistrátem hl. m. Praha plnit, a to též v oboustranném zájmu propojení a spolupráce sociální oblasti s rezortem školství v zájmu dětí.

Podobné příspěvky