Platové ohodnocení Sociálního pedagoga ve škole. Jaký plat má Sociální pedagog?

Zeptali jsme se přímo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, aniž bychom jim předem sdělili naše stanovisko.

Zde vám přinášíme jejich oficiální vyjádření.
Sociální pedagog má být hrazen dle přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 (dle par. 5, odst. 2 a). Tedy tak, jak to po celou dobu – s ohledem na aktuální nedostatečnou legislativní úpravu – tvrdíme i my.

VELMI PROSÍME O SDÍLENÍ i o šíření mezi vedení škol, ale též i mezi koordinátory, metodiky, městské části, kraje a další, kteří si mnohdy nejsou jisti a neadekvátně zařazují a financují sociálního pedagoga ve škole dle přílohy č. 1, tedy jako nepedagogického pracovníka (nikoliv tedy dle par. 5 odst. 2).

ASOCP-Platove-ohodnoceni-socialn��ho-pedagoga-MSMT-a-MPSV-7_2023

Podobné příspěvky