Socialia 2023

Dne 11.10.2023 se Asociace sociálních pedagogů účastnila konference Socialia, pořadatelem byla již tradičně Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav sociálních studií. Letošní ročník konference byl zaměřen na sociálně pedagogickou analýzu současné rodiny a též zasvěcen jubilejnímu výročí prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc.

Po prezenci účastníků následovalo zahájení konference, které měl v gesci doc. PhDr. Václav Bělík, ředitel Ústavu sociálních studií PdF UHK. Součástí byla též panelová diskuze, jejímiž účastníky byli prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Mgr. et Mgr. Zuzana Eliášová, psycholožka a psychoterapeutka v organizaci Nomia, z.ú. a Bc. Miroslav Zavadil, DiS., ředitel Semiramis, z.ú.

Celkem na konferenci bylo 50 příspěvků rozložených do dvou dnů, všechny se zabývaly se problematikou rodiny z různých úhlů pohledu v závislosti na oboru – sociální pedagogika, sociální práce, sociální patologie a další příbuzné disciplíny.

Za ASOCP se konference účastnili Mgr. Nicola Blábolilová, DiS. a Mgr. Jan Šmída, přičemž v odpoledních hodinách vystoupili s příspěvkem Rovina práce sociálního pedagoga s rodinou žáka. Mgr. Jan Šmída měl navíc za Univerzitu Palackého v Olomouci ve spolupráci s doc. PhDr. Tomášem Čechem, Ph.D. a Mgr. Vladem Balabanem, Ph.D. společný příspěvek s názvem Role sociálního pedagoga ve škole při komunikaci s rodinou žáka (nejen) se sociálním znevýhodněním. 

Celý den byl nabitý pestrým programem, příspěvky a odborných i přátelských setkání. Při společenském večeru pak ASOCP vyjádřila vděk k veškerému úsilí pana profesora, všem jeho aktivitám i rozvoji sociální pedagogiky u nás a místopředseda ASOCP i Náměstkyně pro komunikaci s veřejností mu jménem celé asociace poblahopřáli k narozeninám.

Zástupci ASOCP předali prof. PhDr. Blahoslavu Krausovi, CSc. dárky v podobě zarámovaného a všemi členy Výkonné rady ASOCP podepsaného Čestného členství a také luxusní psací pero v koženém pouzdře s gravírovanými iniciály. Pero mělo symbolizovat podporu jeho dalšího psaní a rozvoje.Následovalo poděkování pana profesora přítomným zástupcům ASOCP za jejich úsilí i aktivitu a pan profesor též vyjádřil svou podporu, čehož si nesmírně vážíme.

Asociace sociálních pedagogů, z. s. si nesmírně váží veškerého ocenění, které v průběhu konference obdržela od akademiků, odborníků, ale i studentů, kteří byli přítomní, stejně jako si vážíme i všech dalších odborníků, kteří se na rozvoji sociální pedagogiky, ale i příbuzných oborů pro efektivní práci s rodinou a dětmi podílí. Také velmi děkujeme za příležitost být součástí takové události, kde se probírají velice důležitá témata a jsme nesmírně rádi za veškerá odborná setkání, spolupráci i podporu. Těšíme se na přístě!

Podobné příspěvky