Porada ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení ORP v oblasti školství Pardubického kraje 2022

Ve dnech 14. až 16. listopadu 2022 proběhlo setkání ředitelů základních a mateřských škol, domů dětí a mládeže, základních uměleckých škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP v oblasti školství Pardubického kraje. Setkání se uskutečnilo v Hotelu Jezerka na Seči. Porada byla pořádaná odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Program byl bohatý, různé příspěvky se věnovaly prevenci, duševnímu zdraví, aktualitám, ale i problematice v souvislosti se školstvím. Naše Asociace sociálních pedagogů byla přítomna v zastoupení Nicolou Blábolilovou, členkou Výkonné rady a sociální pedagožkou. Ta měla dne 15.11. na dané poradě příspěvky s názvem Sociální pedagog jako součást poradenského pracoviště. Příspěvky byly určeny primárně pro vedení mateřských škol, základních škol, domů dětí a mládeže, základních uměleckých škol, samostatných školních jídelen a dalších pracovníků ORP v oblasti školství.

Výchovně-vzdělávací problémy ve škole přibývají

Odpolední příspěvek vyvolal mezi účastníky programu diskusi plnou rozporuplných emocí. Příspěvky souvisely s problematikou zavedení pozice Sociální pedagog a financování Sociálního pedagoga. Opakovaně zaznívaly také skutečnosti, že ředitelé i vyučující řeší abnormální množství výchovně-vzdělávacích problémů. Chybí jim návazné služby, které by situace byly schopné dále řešit (např. kapacitně dostupná Střediska výchovné péče, ale také i dětští psychiatři, případně neziskové organizace zabývající se sociálně aktivizačními službami v oblasti školy). V diskuzi také přímo zaznělo, že školy potřebují spojku mezi ní a rodinou žáka se schopností propojení návazných služeb a s odpovídající odborností a znalostmi práce s rodinou při řešení např. záškoláctví či sebepoškozování.

Diskuse se následně kladně promítla i do individuálního oslovování naší členky za účelem propojení poptávky škol po sociálním pedagogovi se zájemci o tuto pozici.

S potěšením bylo také zjištěno, že v Pardubickém kraji aktuálně působí dva sociální pedagogové, které si jejich ředitelé velmi vychvalují, a které právě dané propojení školy s dalšími subjekty a rodinami zajišťují a s danými žáky i rodinami úspěšně a efektivně pracují, čímž ulehčují nejen ředitelům, ale také vyučujícím a dalším pedagogickým pracovníkům základních škol.

Podobné příspěvky