Bakalářská práce: Možnosti a limity školní sociální práce v České republice

Se souhlasem autorky Lucie Ramašeuské, Vám přinášíme inspirativní bakalářskou práci, která se zaměřuje na Možnosti a limity školní sociální práce v České republice. Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu implementace školní sociální práce (dále jen ŠSP) do českého vzdělávacího systému. Více (i o Asociaci sociálních pedagogů) se dočtete níže v přiložené Bakalářské práci.

inspirace_bp

Podobné příspěvky