Zamyšlení: Kdo je Sociální pedagog a jaká je jeho pracovní náplň?

Než začnu psát tyhle řádky, ráda bych řekla, že si všech svých kolegů velmi vážím. Vážím si i těch, kteří mají odlišný názor než já. Zkrátka všech, kteří jsou přístupní diskuzi a schopní se podívat na problém jinýma očima.

Je večer, zvoní mi telefon. „Potřebovala bych jestli byste se na něj mohla přijít podívat a odhadnout v čem je jeho obtíž, než půjde někam na psychiatrické vyšetření.“ Chvilku váhám a přemýšlím, co se po mě vlastně požaduje. „A má dítě obtíže v chování nebo ve vzdělávání?„, snažím se zjistit podrobnosti. Dozvídám se, že jde o chlapce pravděpodobně s poruchou chování či jinými psychologickými obtížemi. Kontaktována jsem na prosbu rodičů. Kolegyni i rodině chci pomoct a tím vlastně začíná i moje osvěta o tom, kdo je sociální pedagog a jaká je náplň práce Sociálního pedagoga.

Občas se tu a tam setkám s někým, kdo absolutně netuší, jaká je náplň práce sociálního pedagoga. A tak se přepínám do role Sociálního pedagoga a řeším situaci. Kolegyni ubezpečím, že je v pořádku, že se na mě obrátila. Přestože dítě nemohu diagnostikovat, mohu však kolegyni, potažmo zákonné zástupce, odkázat na příslušného odborníka. Ten provede šetření, či případně po konzultaci s rodiči doporučí vhodný postup. V tomto případě předávám informace školní psycholožce, která se zkontaktuje s rodiči a s chlapcem si domluví sezení. „Ač bych si to ze srdce přála, tak dítě nemohu diagnostikovat, ale ráda Vám pomohu najít cestu která bude užitečná chlapci i jeho rodičům,“ odvětila jsem kolegyni. A tak si někdy připadám. Jako takový průvodce. Někdy na rychlé cestě k řešení problému, jindy k nalezení dlouhé stezky, kterou musí dotyčný ujít. Ale jsem tam.

Jsem sociální pedagog. Průvodce. Prostředník. Poradce. Opora.

Asi ještě nějaký pátek potrvá, než do povědomí kolegů či veřejnosti, uložíme význam pojmu sociální pedagog, ale má smysl na této osvětě pracovat. A tak vlastně aniž bych mohla “vyřešit” problém kolegyně, jsem situaci řešila – informovala, vysvětlila, podpořila, odkázala, nasměrovala. Protože někdy právě v tom je potíž – získat ten správný směr.

Mgr. Veronika Horáková, sociální pedagožka na ZŠ

Podobné příspěvky