Sociální pedagog: Význam sociálního pedagoga ve škole

Dnes Vám přinášíme krátké povídání o tom, k čemu je ve škole dobrý sociální pedagog a jaká je jeho role ve školním prostředí vzhledem k jeho cílovým skupinám. Článek, který jsme publikovali v časopise Prevence přináší nejen představení pozice sociálního pedagoga a činnosti, které vykonává, ale také přibližuje nejčastější možnosti financování této pozice.

Clanek-z-prevence-Vyznam-socialniho-pedagoga-ve-skole

Článek vyšel v časopise Prevence ve spoluautorství Nicoly Blábolilové, Dominiky Kohoutové a Jana Šmídy.

Podobné příspěvky