Report: Konference Vzdělání pro budoucnost 2023

Dne 22.4.2023 se Asociace sociálních pedagogů, za kterou tam byla Bc. Nicola Blábolilová, DiS., ve spolupráci s Asociací vzdělavatelů v sociální pedagogice v zastoupení PhDr. Karolíny Burešové, PhD., společně účastnily konference Vzdělání pro budoucnost 2023. Zde měly 90minutový workshop s názvem Přínosy sociálního pedagoga ve školách. Příspěvek se shledal s velkým úspěchem a po celou dobu byla pozitivní atmosféra.

Na začátku workshopu byli účastníci vyzváni, aby sdělili, z jaké profese na přednášku přicházejí, zda mají povědomí o této roli ve škole a s jakým očekáváním se tohoto semináře účastní. Pozice sociálního pedagoga byla představena jak po teoretické stránce, tak i v praxi. Z publika byla zpětná vazba více než výborná a ASOCP i AVSP získaly nejen několik kladných zpětných vazeb na již fungující pozice, ale i zájemce z řad vedení škol v různých regionech o zavedení sociálního pedagoga do jejich školy.

Po 60 minutách byl prostor pro diskuzi, z řad publika byly reflektovány pozitivní zkušenosti se sociálním pedagogem a byly dotazy na aktuální způsoby financování, a to s ohledem na schválení novely zákona o pedagogických pracovnících ze dne 21.4. Diskuze byla velmi příjemná a z časových důvodů pokračovala i mimo sál v místě občerstvení dané události.

Děkujeme paní Mgr. Heleně Zitkové, Ph.D. za pozvání na konferenci, Mensa ČR na spoluorganizaci a těšíme se příští shledání.

Podobné příspěvky