Snaha o začlenění pozice sociálního pedagoga do základních škol na Rakovnicku

Členka Asociace sociálních pedagogů Alena Ostrejšová se již nějakou dobu aktivně snaží prosazovat pozici Sociální pedagog v okrese Rakovník (Středočeský kraj). V listopadu 2022 se za tímto cílem propojila s Místní akční skupinu ORP Rakovník. Na následujících řádcích se dozvíte více.

Rakovnicko o. p. s. v rámci realizace projektu Místní akční plán ORP Rakovník III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022992) se nyní mimo jiné zabývá podporou začlenění pozice sociálního pedagoga do škol.

Potřebnost sociálního pedagoga ve školách se ukázala i dne 15.3.2023, kdy se zasedací místnost kanceláře MAP zaplnila téměř do poslední židle. Na programu byl workshop s PAQ Research o vzdělávání a sociálních podmínkách v ORP Rakovník a následná diskuse nad rovnými podmínkami ve vzdělávání a příležitostmi, které by mohly ke zlepšení vzdělávání v území přispět.
Od moderátora akce Karla Garguláka jsme se dozvěděli, jak si naše ORP stojí například v absenci, nedokončování ZŠ a neprospívání ve srovnání s podobnými ORP nebo průměrem ČR.

V další části setkání jsme si na příkladech dobré praxe ukázali to, jak může spolupráce škol a OSPOD přispět ke zlepšení vzdělávání v ORP. Ukázali jsme si možné faktory zaostávání, které mohou vysvětlovat vzdělávací (ne)úspěšnost, diskutovali jsme o nich a hledali vhodná východiska. Jedním z nich byla i práce sociálního pedagoga na škole, která by mohla být v dané škole klíčem k řešení sociálních problémů.

Dne 12.4.2023 jsme uspořádali další schůzku, kdy nám o svých zkušenostech s obsazením pozice sociálního pedagoga ve škole přijeli povyprávět:

  • Mgr. Pavel Škramlík, ředitel SSZŠ Litvínov (https://www.sszslitvinov.cz/),
  • Mgr. Pavla Beránková, sociální pedagog SSZŠ Litvínov, krajský konzultant projektu PROP – podpora rovných příležitostí,
  • Mgr. Irena Venturová, sociální pedagog ZŠ Cimburkova, Praha 3 (https://www.cimburacka.cz/).

Od lidí, kteří již v této pozici na základní škole působí, jsme se dozvěděli, jaký přínos pro školu sociální pedagog představuje, jakým způsobem ho financovat, jak nastavit spolupráci ve školním sboru i to, že sociální pedagog může být ve vzdělávacím systému nápomocný v nastavování vhodného klimatu ve třídě a současně je vhodným nástrojem prevence školního neúspěchu a rizikového chování dětí a žáků.

Ve spolupráci s Realizačním týmem MAP ORP Rakovník III
Mgr. Alena Ostrejšová, DiS.
člen Asociace sociálních pedagogů, z.s.

Podobné příspěvky