Asociace sociálních pedagogů přijmula pozvání od Krajského úřadu Středočeského kraje

Dne 8.3.2023 se členka Výkonné rady Asociace sociálních pedagogů (Nicola Blábolilová) setkala s Mgr. Liborem Možíšem, vedoucím oddělení SPOD a Mgr. Bc. Martinem Doležalem, odborným referentem SPO – metodikem.

výše zmínění byli seznámeni s Asociaci sociálních pedagogů, byla jim představena naše vize i potřeby směrem ke kraji týkající se podpory sociálních pedagogů, šíření osvěty i podpory jak mezi školami, tak i směrem k OSPOD. Na setkání se debatovalo na téma aktuálních potřeb i ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to především s ohledem na spolupráci se školami i směrem k zákonodárcům. Z příjemné schůzky vyplynulo, že Asociace dostane dne 10.5. prostor na Metodickém setkání vedoucích OSPOD Středočeského kraje, tj. celkem 26 oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Byly také domluveny další kroky spolupráce, a to v oboustranném zájmu propojení a spolupráce sociální oblasti s rezortem školství v zájmu dětí.

Podobné příspěvky