Metodický den vedoucích pracovníků OSPOD Středočeského kraje

Na pozvání pana Mgr. Libora Možíše, vedoucího oddělení OSPOD na odboru sociálních věcí Středočeského kraje, které bylo domluveno na společné schůzce (o které píšeme zde), jsme se dne 10.5.2023 účastnili události „Metodické setkání pro vedoucí pracovník OSPOD Středočeského kraje“. Za naši Asociaci sociálních pedagogů se speciálního dne zúčastnila naše členka Výkonné rady, Bc. Nicola Blábolilová, DiS.

Na úvod bylo třeba zeptat se daných pracovníků, zda mají o pozici sociálního pedagoga povědomí a také, zda s ní mají přímé zkušenosti. Bylo dotazováno též na pozitivní i negativní či neutrální zkušenosti s danou pozicí ve školách v regionech. Bylo milé zjištění, že pracovníci OSPOD daného kraje mají většinou představu o náplni práce sociálního pedagoga. Někteří z daných odborníků mají s uvedenou pozicí i přímou zkušenost, která byla ve všech daných případech vnímána jako pozitivní.

V našem příspěvku byl sociální pedagog přiblížen z pohledu přínosu pro sociální pracovníky i kurátory pro děti a mládež, byly objasněny aktuální trendy, kterými se sociální pedagog zabývá a také upřesněna problematika týkající se zaměstnávání sociálních pedagogů z pohledu legislativního neukotvení pozice.

Sociální pracovníci i vedoucí oddělení SPOD uváděli také své náhledy na problematiku spojenou se sociálními pedagogy, zaznívaly obavy o dublování kompetencí, které se nyní ošetřují různými metodikami a přirozeně vyplývají ze zákona č. 359/1999, Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ale které jinak nejsou nijak ošetřeny. Též ale byly diskutovány i obavy o jistotu pozice ve všech školách právě související s legislativou a spoluprací s MŠMT a MPSV. Také bylo hovořeno o přínosném propojení sociálních pedagogů se školou, žáky, rodinami, OSPOD a dalšími, včetně sociálních služeb atp. Polovina daného času se pak věnovala diskuzi, zodpovídáním dotazů z praxe i sdílení dobré praxe sociálních pracovníků OSPOD mezi sebou navzájem, kteří již zkušenost se sociálním pedagogem mají. Ze strany sociálních pracovníků byl vnímán zájem o téma, o pozici sociálního pedagoga a i o možnost delší diskuze, avšak z časových důvodů to nebylo možné.

Setkání bylo pro naši ASOCP velmi přínosné i v tom, že několik sociálních pracovníků si následně napsalo kontakt na naši Asociaci i na danou členku VR, což považujeme za velmi užitečné.

Podobné příspěvky