Zástupci Asociace se osobně setkali s hejtmanem Moravskoslezského kraje

Dne 24.4.2023 se uskutečnila schůzka s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem, se kterým se setkali zástupci ASOCP Jiří Daněk a Lenka Kubzová. (Jednání s panem hejtmanem předcházelo setkání s náměstkem hejtmana Stanislavem Folwarcznym.)

Důvodem konání této schůzky bylo seznámení se současnou situací a problematikou ukotvení profese Sociální pedagog v návaznosti na legislativní ne/ukotvení této pozice a navázání spolupráce s panem Hejtmanem Vondrákem, jenž je mimo jiné taktéž poslancem poslanecké sněmovny ČR a předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Potřeba pozice Sociálního pedagoga ve škole

S panem Hejtmanem byl diskutován současný stav legislativního neukotvení sociálního pedagoga v návaznosti na schválenou novelu zákona o pedagogických pracovnicích. Byly mu představeny snahy a činnosti ASOCP i náplň práce sociálního pedagoga a jeho poslání ve školách. Pan Hejtman byl taktéž obeznámen s uskutečněnou schůzkou na MŠMT a jejími výstupy, včetně informací ohledně zapojení ASOCP v údajně vzniklé pracovní skupině, která se bude zabývat problematikou pozice sociálního pedagoga (pozn. ASOCP nemá od MŠMT žádné informace ohledně pracovní skupiny).

Pan hejtman požádal ASOCP o vypracování a zaslání jednostránkového dokumentu reflektující aktuální současný stav, snahy ASOCP a co potřebujeme řešit. Tento dokument (přístupný členům ASOCP v členské sekci) pan hejtman předá budoucímu panu ministrovi školství Mikulášovi Bekovi s apelem na zřízení a fungování pracovní skupiny, jejíž výstupem budou jasně definované záležitosti pro legislativní ukotvení. 

Ač bylo jednání s panem hejtmanem krátké, považujeme jej za velmi významné ve snaze o legislativní ukotvení a skutečné navázání hlubší spolupráci s MŠMT.  

Podobné příspěvky