SOCIALIA 2022: XXVI. Mezinárodní vědecká konference

Ve dnech 13. a 14. října 2022 se uskutečnila mezinárodní vědecká konference SOCIALIA 2022. Hlavním tématem konference byla „Sociální pedagogika v měnící se společnosti“. Konference se účastnili největší špičky z oblasti sociální pedagogiky napříč Českem, Slovenskem a Polskem, jako je například prof. Kraus, prof. Hroncová, prof. Niklová, prof. Határ, prof. Walancik, doc. Hladík, doc. Bělík a řada dalších tuzemských i zahraničních odborníků z akademické půdy i praxe.

Konference se zúčastnili předseda Jiří Daněk a místopředseda Jan Šmída, kde aktivně prostřednictvím online připojení vystupovali s příspěvkem o Asociaci sociálních pedagogů a o současném postavení sociálních pedagogů v českém školství. Současně také hovořili o vývoji sociální pedagogiky jako studijního programu v České republice.

Všichni odborníci se shodli na naprosto jednoznačné potřebnosti sociálních pedagogů ve
výchovně-vzdělávacím procesu dětí, a to především v důsledku neustále se měnících a stupňujících rizik a zhoršování well-beingu. Účastníci konference se zaměřovali na sociální pedagogy a
sociálně-pedagogická témata v tuzemském i mezinárodním kontextu, rizikové chování, rizika v kyberprostoru, digitální kompetence či aktuální rozpoložení společnosti po pandemii a během války.

Sociální pedagog: Česká republika vs. svět

Při komparaci vývoje sociální pedagogiky a situace sociálních pedagogů mezi Českou republikou a ostatními státy, např. Španělskem, Velkou Británií či Itálií, zjistíme, že jsou zahraniční státy podstatně rozvinutější v řešení této problematiky.

Podobné příspěvky