Představení Asociace sociálních pedagogů studentům Univerzity Karlovy v Praze

Dne 10.5.2022 byla Asociace sociálních pedagogů v zastoupení Nicolou Blábolilovou představena studentům navazujícího magisterského oboru sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, katedře pedagogiky. V rámci informovanosti o vzniku ASOCP, představení její vize i cílů bylo nabídnuto členství všem studentům oboru. Studenti měli prostor na kladení dotazů jak na aktuální působení ASOCP a plánované aktivity, tak na samotnou pozici sociální pedagog. Následně byla také domluvena spolupráce s katedrou pedagogiky zastoupenou vedoucím katedry, doc. PhDr. Martinem Strouhalem, Ph.D. a před domluven prostor pro představení Asociace sociálních pedagogů na schůzce katedry v následujícím měsíci.

Podobné příspěvky