Práce sociálního pedagoga

Z praxe: Sociální pedagog V. Horáková

Sociální pedagog

Oslí můstek, spojnice, zkratka, pomocná ruka, ale někdy i člověk mezi mlýnskými kameny. Sociální pedagog by mohl mít hodně přirovnání. Chtěla bych Vám napsat pár řádků o tom, jak to vnímám já – Veronika, sociální pedagog v praxi od roku 2017.

Studium sociální pedagogiky pro mě bylo radostné období plné podnětů, ideálů a nápadů. A hned po studiu jsem dostala jedinečnou šanci se přímo sociálním pedagogem stát. Ač jsem studovala na skvělé fakultě a připravovali nás tam na mnohé, tak škola nikdy nedokáže připravit na všechno. Pracuji jako sociální pedagog na 1. stupni základní školy.

Moje náplň práce je nejčastěji: evidence podpůrných opatření, jejich příprava a dohled nad nimi, konzultace s vyučujícími, ale i individuální konzultace s žáky, účast při setkání se zákonnými zástupci, ale i preventivní programy pro třídy či občasná krizová intervence. Mohla bych pokračovat dále. Jsou činnosti, které se stále opakují, ale někdy mám pocit, že se k tomu každý den přidá něco nového nebo jiného. Nové situace, na které je třeba se rychle adaptovat. Někdy je předmětem řešení či pomoci “pouze” konzultace podpůrných opatření žáka například s pedagogicko-psychologickou poradnou. Jindy je to ale krizová intervence nebo jednání s OSPODem či Policií ČR. Jako sociální pedagog cítím velkou zodpovědnost.

Sociální pedagog ve škole je klíčový

Dle mého názoru je sociální pedagog pozice velmi důležitá, někdy až klíčová. Nejvíce to vnímám v komunikaci mezi školou a rodinou. Například v situaci, která je jen těžko vykomunikovatelná, sociální pedagog pomůže dojít k řešení nebo kompromisu.
Když strana rodiny i školy (pedagog) cítí podporu a pochopení výrazně to usnadňuje proces komunikace. Sociální pedagog je tedy pomocnou rukou, mediátorem, ale vytváří i takovou pomyslnou spojnici mezi všemi stranami. Nejednou se mi ale také stalo, že jsem byla naopak mezi mlýnskými kameny či hromosvodem pro všechny strany – rodiče, dítě, kolegové. Občas je to náročné. A vzhledem k tomu, že sociální pedagog je pozicí poměrně novou, nemá tedy přesně dané mantinely (náplň práce), ale zároveň i systém podpory. Sociální pedagog podporuje, ale také často potřebuje podporu on sám.

Velkou příležitost ke změně vnímám v nově vzniklé Asociaci sociálních pedagogů. Zejména pak proto, že kolem sebe konečně mohu mít kolegy, kteří přesně vědí o čem mluvím a věřím, že si budeme jeden druhému nápomocní.

Mým velkým přáním je věnovat se sociální pedagogice i dále, posouvat se, vzdělávat se, pomáhat. Ale také si moc přeji, aby pozice sociálního pedagoga byla přesně definovaná a uznávaná. Zejména pak ve školství.

Stále si “ťukám” na čelo, že při vyslovení slovního spojení sociální pedagog, nehovořím o pedagogickém pracovníkovi.

Mgr. Veronika Horáková, sociální pedagožka

Mgr. Veronika Horáková, sociální pedagog

Podobné příspěvky