Účast předsedy na Kulatém stole pro metodickou podporu ZŠ v ORP Ostrov

Předseda Jiří Daněk se dne 10.10.2022 účastnil Kulatého stolu realizovaného Orgánem sociálně právní ochrany dětí Městského Úřadu Ostrov. Hlavním tématem Kulatého stolu bylo metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem.

Sociální pedagog ve škole

V průběhu setkání představil předseda Asociace pozici sociálního pedagoga ve škole, jeho hlavní činnosti a jak může jeho přítomnost ve škole přispět při řešení a předcházení problémů ve vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále seznámil účastníky setkání s možnostmi současného financování pozice (OP JAK, Projekt „Podpora rovných příležitostí“ zřizovatel školy). V rámci diskuze zazněla shoda, že současné financování pozice sociálního pedagoga prostřednictvím operačních programů a dotačních titulů je komplikované, nejednotné a znamená velmi časově náročnou projektovou administrativu, kterou musí vykonávat vedení školy, které zároveň nemá dostatek časového prostoru. Z tohoto důvodu ji tak často ředitelé škol nevyužívají, což zmiňoval i ministr Jurečka, který se účastnil předchozího Kulatého stolu městského úřadu Ostrov. Čímž vzniká začarovaných kruh.

Účastníci setkání vidí v pozici sociálního pedagoga ve škole velký potenciál. Zástupci škol mají však zároveň obavy, že v rámci současné finanční podpory dosáhnou pouze na malé úvazky, čímž budou mít potíže sehnat vhodné uchazeče. Předseda nabídl podporu a pomoc ze strany Asociace, jak při hledání vhodných uchazečů na pozici sociálního pedagoga, tak i v rámci další metodické podpory.  

Vedení Orgánu sociálně právní ochrany dětí ORP Ostrov Ing. Bc. Kateřina Matyášová (vedoucí odboru) a Ing. Bc. Alena Čermáková (zástupce vedoucího odboru a členka Asociace sociálních pedagogů) pozici sociálního pedagoga podporují a velice by ocenili, kdyby na základních školách v Ostrově byla tato pozice zřízena.

Podobné příspěvky