Asociace se zúčastnila mezinárodní vědecké konference v Olomouci

Trends in Teacher Education in the Mirror of Today’s Society

Jedním z cílů Asociace sociálních pedagogů je propagovat pozici Sociální pedagog, šířit myšlenku jeho role ve školách a s tím souvisí i propagace samotné Asociace. S těmito cíli se naše Asociace ve dnech 8.11. – 9.11.2022 aktivně účastnila Studentské konference budoucích akademických pracovníků 2022, kterou pořádala Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci.

V příspěvku s názvem Sociální pedagog a jeho role ve školním prostředí, představil doc. Tomáš Čech a Alena Jůvová své poznatky z reflexe empirických poznatků z České republiky a ze zahraničí, čímž uvedli tematicky bohatou konferenci.

Představení cílů Asociace sociálních pedagogů

Jiří Daněk v příspěvku pojednávajícím o činnostech a cílech ASOCP mluvil o tom, že k založení Asociace sociálních pedagogů nás vedl především současný stav české sociální pedagogiky v praxi, který vytváří začarovaný kruh. Jedním z hlavních cílů ASOCP je ukotvení sociálního pedagoga do legislativy a narovnání pracovních podmínek v českém školství. Stěžejní je pro nás také sdružování sociálních pedagogů z praxe a ostatních odborníků zabývajících se sociální pedagogikou, včetně studentů. Jiří Daněk dále v příspěvku představil i další dílčí cíle a z nich odvíjející se jednotlivé činnosti, které aktuálně ASOCP realizuje.

V průběhu konání celé konference byl také vyvěšen poster naší asociace, na který je možné nahlédnout i zde. Program konference byl velmi bohatý i některé další příspěvky byly věnované problematice sociálního pedagoga.

Vědecká konference na Univerzitě Palackého v Olomouci 2023
Vědecká konference na Univerzitě Palackého v Olomouci 2023

Příspěvěk – Sociální pedagog na základní škole

Jedním z těchto příspěvků byl workshop pod vedením sociální pedagožky Lenky Kubzové ze základní školy Ostrava – Výškovice. Svou prezentaci s názvem: „Sociální pedagog na ZŠ“ představila společně s výchovnou poradkyní školy, Kateřinou Trnkovou.

Posluchači byli seznámeni:

  • se školním poradenským pracovištěm (ŠPP),
  • se spoluprací sociálního pedagoga z pohledu třídního učitele a z pohledu výchovného poradce,
  • s příklady dobré praxe a poznatky z praxe.

Hlavním cílem bylo seznámení s pracovní pozicí „sociální pedagog“. A alespoň nástin každodenních pracovních činností a jeho přínosu nejen v rámci základní školy.

V příspěvku Terezy Hormandlové s názvem Sociální pedagogika ve školním prostředí – komparace zahraničních poznatků bylo nahlédnuto na realizovaný výzkum, jež si klade za cíl nahlédnout do situace sociální pedagogiky ve školním prostředí v zahraničí a porovnat získané poznatky ze šesti evropských zemí. Pojetí sociální pedagogiky a její ukotvení v praxi je totiž napříč zeměmi nejednotné.

Příspěvky na konferenci byly velmi plodné a prostředí podněcovalo k diskuzi, která byla mnohdy bohatá.

Podobné příspěvky