Asociace sociálních pedagogů: Otevřený dopis ministru MŠMT týkající se pozice Sociálního pedagoga

Sociální pedagog patří do školy

Chtěli bychom Vás informovat, že jsme včera odeslali otevřený dopis ministrovi MŠMT, kterým reagujeme na situaci nezařazení sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících. Tento dopis naleznete na konci tohoto příspěvku, popřípadě rovnou zde ke stažení.

V dopisu, který jsme sepsali s podporou Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Nadací Sirius, sdělujeme důvody vedoucí k zařazení sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících a další navazující legislativě. Dopisem zároveň žádáme pana ministra, aby legislativní ukotvení sociálního pedagoga podpořil a nabízíme mu schůzku k dalšímu jednání.

Díky podpoře Nadace Sirius a jejich pracovníka oddělení PR bude vydána i tisková zpráva. Kterou vám určitě poskytneme.

Doufáme, že nám tento dopis s návaznou tiskovou zprávou pomůže rozdmýchat jednání, jak právě s MŠMT, tak i se zákonodárci a dalšími subjekty, prostřednictvím kterých bychom mohli dosáhnout jednoho z našich primárních cílů, tj. zařazení pozice „Sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících a sjednocení, jak jeho kompetencí, tak i finančních a dalších jistot.

Mgr. Jiří Daněk
Předseda Asociace sociálních pedagogů

Podobné příspěvky