Metodické setkání sociálních pedagogů v Ostravě

Dne 7.6.2023 jsme se téměř po půl roce znovu sešli se sociálními pedagogy na metodickém setkání v Ostravě. Akce se konala v prostorách Magistrátu města Ostravy. Za naši Asociaci sociálních pedagogů se zúčastnila členka Výkonné rady, Mgr. Dominika Kohoutová. Celé setkání vedla koordinátorka inkluze Ing. Veronika Bocková.

Po úvodním vzájemném představení představil pan Mgr. Michal Kovár Centrum sociálních služeb Ostrava (www.css-ostrava.cz), ve kterém působí. Předal nám hodnotné informace o jejich programu pro rodiče a rozdal nám i informační letáčky, které pak můžeme předat dál, např. kolegům či rodičům. Centrum sociálních služeb je organizace, jejíž cílem je podpořit rodiče v tom, aby dokázali doma nastavit láskyplné vztahy a uměli se vyrovnat s nejrůznějšími výchovnými problémy.

Po této prezentaci jsme přešli ke konkrétním kazuistikám, které řešíme ve školách. Bylo velmi přínosné zjistit, že některé školy řeší stejné nebo podobné případy, a mohli jsme si tak mezi sebou předat rady a tipy k úspěšnému vyřešení našich případů. Naopak u některých škol byl vidět diametrální rozdíl mezi jejich aktuálními problémy, které řeší.

Setkání s ostatními sociálními pedagogy bylo velmi příjemné. Vzájemně jsme se podpořili v tom, že naše práce má smysl, přestože je často velmi náročná. Je zřejmé, jak intenzivní je pro sociální pedagogy potřeba setkávat se a sdílet své zkušenosti a případy, a rozvíjet tak své kompetence a alternativy přístupů při řešení nejrůznějších situací. Na podzim se můžeme těšit na další metodické setkání pro sociální pedagogy.

Podobné příspěvky