Kulatý stůl na téma: Role sociálního pedagoga ve škole

Pražský podnikatelský a inovační institut v rámci svého projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání zrealizoval dne 1.6.2023 kulatý stůl na téma: Role sociálního pedagoga ve škole.  Setkání se zúčastnilo několik sociálních pedagogů a řada dalších odborníků. Cílem setkání bylo sdílení dobré praxe mezi odborníky ve vzdělávání.

S úvodním slovem vystoupil Bc. Roman Petrenko z Nadace Sirius a Mgr. Jiří Daněk, předseda Asociace sociálních pedagogů, kteří představili aktuální otázky týkající se rizikového chování a duševního zdraví žáků a jakou roli zde sehrává právě sociální pedagog. Roman Petrenko prezentoval výsledky šetření v této oblasti u žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze, ze kterých vyplývá, že životní spokojenost žáků je velmi nízká (viz níže). Působení sociálního pedagoga ve škole tak v současné době hraje velmi důležitou roli, protože sociální pedagogové se zaměřují na práci s žáky a podporují Wellbeing žáků a usilují o snížení rizikového chování žáků. Nastínili tedy kam by se měla ubírat role sociálního pedagoga ve škole. 

Role sociálního pedagoga ve škole se dále s odborníky z praxe řešila v rámci facilitované interaktivní diskuze, která otevřela řadu témat a postřehů. Diskutovalo se nad překážkami a cestami, tématem důvěry a spolupráce. Hodně diskutované téma bylo sdílení informací z kolegy, oznamovací povinnost, a to bez narušení důvěry žáka či rodiny. Velmi důležitá je upřímnost a vysvětlení. Rozebrání situací, návrhy řešení i sdílení praxe byly hodně podnětné. 

V rámci setkání Asociace sociálních pedagogů navázala i další důležité kontakty, např. s Mgr. Veronikou Havlovou, DiS. z MSPV, která se v rámci své agendy na MPSV věnuje sociálnímu pracovníkovi ve školství, a tudíž je jí problematika sociálního pedagoga ve škole velmi blízká. Dále jsme navázali i kontakt s Mgr. Mariannou Alechko, která od roku 2008 působila na Ukrajině jako sociální pedagog ve škole (pozn. bude působit i na pražské základní škole).

Marianna Alechko vytvořila Program komplexní preventivní práce s dětmi „rizikové skupiny“. Tento vytvořený program probíhá v šesti etapách, jehož cílem je prevence a překonávání krizových situací, vytvoření bezpečného prostoru pro rozvoj rostoucí osobnosti a obnova příznivého psychického mikroklimatu ve školním prostředí.

I když program, tak jak jej Marianna Alechko vytvořila, by více posloužil školnímu psychologovi, protože v rámci programu se používají nejrůznější psychologické testy, tak i přesto může být pro sociální pedagogy užitečnou inspirací a využitelnou pomůckou pro práci s dětmi. Přece jen některé testy mohou využívat i samotní sociální pedagogové, např. sociometrii. Otvírá se zde však i prostor pro vzájemnou spolupráci sociálního pedagoga a školního psychologa, kteří by na tomto programu mohli pracovat společně. 

Mariana Alechko je svým vzděláním kromě sociální pedagožky taktéž praktická psycholožka a lektorka sociálně pedagogických oborů, z tohoto důvodu se v jejím programu nacházejí psychologické testy. Dle jejich slov však program vyvinula právě pro spolupráci sociálního pedagoga s praktickým psychologem, pedagogickým sborem, rodiči a případně sociálními službami a policií. Otázkou však je kolik z uvedených testů je veřejně dostupných. I Mariana Alecho se vyjadřovala, že bohužel ne všechny testy budou pro sociální pedagogy dostupné v češtině. Ráda by však přispěla k rozvoji sociální pedagogiky v ČR. 

Program komplexní preventivní práce s dětmi „rizikové skupiny“, který naleznete níže, je však dle Mariany Alechko základní kostra, ke které můžeme něco přidat či změnit a záleží na konkrétní situaci a zkušenostech specialisty. Pokud Vás tento program zaujme nebo budete mít k němu nejrůznější postřehy, dotazy nebo komentáře, budeme rádi, pokud nám je napíšete na e-mail asocp@asocp.cz. Rovněž můžete oslovit přímo kolegyni Marianu Alechko na jejím Facebookovém profilu https://www.facebook.com/marjana.alechko nebo e-mailu alechkomar@gmail.com,  která se ráda podělí a vymění si zkušenosti, protože jak dle jejich slov řekl Tim Keller: „Svíčka nic neztratí, pokud její plamen zapálí jinou svíčku“. 

Za Asociaci sociálních pedagogů děkujeme Mgr. Tatianě Feketeové za realizaci Kulatého stolu a facilitátorům Mgr. Petře Dobiášové a Mgr. Romanovi Zieglerovi, kteří celé setkání a diskuzi vedli a také všem sociálním pedagogům a dalším odborníkům, kteří se setkání zúčastnili a přidali své zkušenosti, postřehy a podněty. 


Setreni

Program-komplexni-preventivni-prace-s-detmi

Podobné příspěvky