Diplomová práce: Uplatnění sociálního pedagoga v základní škole z pohledu ředitelů škol

Se souhlasem autora diplomové práce a našeho místopředsedy Asociace sociálních pedagogů Mgr. Jana Šmídy, Vám přinášíme inspirativní diplomovou práci, která se zaměřuje na Uplatnění sociálního pedagoga v základní škole z pohledu ředitelů škol. Hlavním záměrem práce je identifikovat postoj ředitelů a ředitelek základních škol k zavedení či nezavedení pozice sociálního pedagoga, určit hlavní důvody pro nevyužívání této pozice a zjistit aktuální potřebnost pozice sociálního pedagoga v kontextu současných potřeb škol.

Uplatneni-socialniho-pedagoga-v-zakladni-skole-z-pohledu-reditelu-skol

Podobné příspěvky