Návštěva Poslanecké sněmovny – Praha

Sociální pedagog a jeho role na základních a středních školách je nezastupitelná. Proto jsem se také jakožto sociální pedagog na ZŠ a MŠ Družby Karviná rozjela v červnu 2023 do Poslanecké sněmovny. Jako členové Komise pro národnostní menšiny a integraci cizinců v ČR jsme téma sociálního pedagoga diskutovali přímo na zasedání Komise. 

Role sociálního pedagoga na školách a to hlavně v lokalitách, kde je větší počet sociálně znevýhodněných žáků, je velmi důležitou součástí sociální pomoci žákům a celým rodinám, které tuto pomoc sociálního pedagoga potřebují. 

Sociální pedagog je hlavně prostředníkem mezi učiteli, žáky, rodinou a ostatními institucemi, se kterými jedná ve prospěch dítěte. Je to vyjednavač, nositel pokoje a urovnávač konfliktů. Sociální pedagog vede všechny zúčastněné strany k domluvě a jednotnému řešení problému. V průběhu studia se vyskytují různorodé situace, které je nutno řešit a samotný zákonný zástupce dítěte si mnohdy neví rady. Sociální pedagog je zde od toho, aby rodiče nasměřoval do správných dveří další následné pomoci v otázce kvalitního vzdělávání jejich dítěte. Je zde také proto, aby žáky povzbuzoval a motivoval ke studiu, aby zapaloval oheň a chuť učit se. Sociální pedagog také urovnává konflikty uvnitř učitelského sboru. Celkově se snaží zlepšovat klima ve škole a přispívat svým vlivem ke zlepšení vztahů.

Další důležitou součástí práce sociálního pedagoga je práce v komunitě. Komunita je prostor lidí, kteří se znají a spojují je vzájemné vazby či podobné životní podmínky. Sociální pedagog tráví část svého pracovního úvazku v ulicích a v rodinách žáků. Velmi dobře zná poměry, situaci a trápení konkrétních rodin a to je velká zodpovědnost, kterou zároveň nese. Získat si srdce a důvěru lidí není vždy jednoduché, zde má pozice sociálního pedagoga obrovský prostor a možnost ovlivnění lidských osudů k lepšímu.

V Poslanecké sněmovně jsem znovu apelovala na to, jak je důležité vnést pozici Sociálního pedagoga jakožto pedagogického pracovníka do Školského zákona.  A proč je také důležité mít tuto danou pozici stejně jako zbytek členů Školního poradenského pracoviště pod jedním systémem pedagogických pracovníků. Sociální pedagog doučuje, supluje v hodinách, pořádá přednášky a workshopy, provádí rozhovory se žáky, asistuje v hodinách, pracuje s klimatem třídy a pořádá mnohé další aktivity přímo ve škole. Proto si také zaslouží být veden jako pedagogický pracovník se všemi bonusy.

Věra Adamusová, DiS., MBA
Sociální pedagog ZŠ a MŠ Družby Karviná


MISE-–-SOCIALNI-PEDAGOG-VE-SKOLSTVI77

Podobné příspěvky