Nabídka akreditovaných kurzů

Naši milí členové,

níže v textu Vám přinášíme nabídku dvou zajímavých kurzů. První se týká hodnotového vzdělávání podle Cyril Mooney. Druhý kurz se zaměřuje na dialog a spolupráci ve školském prostředí a je akreditován MŠMT. Více informací a odkazy na oba dva kurzy naleznete níže v dokumentech.

Workshop na téma možnosti dialogu pro pracovníky ve školství

  • Jedná se o kurz nizozemského lektora Loeka Schoenmakersa, jehož workshopy mají v ČR velký úspěch a letos se podařilo kurz poprvé akreditovat u MŠMT.
  • Základním smyslem kurzu je ukázat možnosti, jak vnést do výuky a do školského prostředí více dialogu a spolupráce. Loek umí srozumitelně a zážitkově předat základní principy dialogu a spolupráce a má bohaté zkušenosti se zaváděním tohoto inovativního přístupu ve školách nejen v Nizozemí, ale na různých místech světa. 

Metoda hodnotového vzdělávání

  • komplexní uchopení témat, postupů i forem práce,
  • osvojení konkrétních nástrojů, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s hodnotami a vztahy ve třídě,
  • didaktické nástroje využitelné v třídnických hodinách,
  • hlubší pochopení zásadní návaznosti jednotlivých forem práce (individuální, v malých skupinách, v celém kolektivu),
  • podporu při otevírání osobních, vztahových a společenských témat s žáky,
  • 160 uceleně metodicky zpracovaných lekcí My jsme svět (učebnice s lekcemi je možné zakoupit po absolvování kurzu).

Úzce spolupracujeme s Katedrami sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde pravidelně otevíráme program hodnotového vzdělávání. I proto jsme přesvědčeni, že metoda HV je pro sociální pedagogy užitečná.

Podobné příspěvky