Asociace sociálních pedagogů se představila studentům na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Dne 7.3.2023 byla Asociace sociálních pedagogů v zastoupení Nicolou Blábolilovou představena studentům bakalářského oboru sociální pedagogika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, katedře učitelství.

V rámci této interaktivní přednášky bylo se studenty diskutováno o sociální deviaci, o působení sociální pedagogiky a propojených disciplín, ale i o tom, co aktuálně sociální pedagog ve škole řeší. Byly také řešeny otázky spojené s působením této pozice a v rámci informovanosti o ASOCP bylo kromě představení její vize i cílů taktéž nabídnuto i členství všem studentům tohoto oboru.

Studenti měli prostor na kladení dotazů jak na aktuální působení ASOCP a plánované aktivity, tak na samotnou pozici sociální pedagog. Následně byla také domluvena další spolupráce s katedrou pedagogiky zastoupenou vedoucí katedry, doc. Mgr. Pavlínou Janošovou, Ph.D., kdy bylo domluveno, že Asociace sociálních pedagogů se ve spolupráci s HTF UK, katedrou učitelství, zúčastní zážitkové konference na tematiku spojenou se sociální pedagogikou, ohroženými dětmi i duševním zdravím a prevencí.

Podobné příspěvky