Náplň práce dle Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice

Dokument, který pro Vás připravila Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice je určen zejména ředitelům základních škol a sociálním pedagogům, kteří se uchází o sociálně pedagogickou práci ve školách. Níže naleznete náplň práce sociálního pedagoga podle vztahu jednotlivých činností k dalším aktérům školního života.

tento_dokument_asociace_vytvorila_k_naplni_socialniho_pedagoga_na_zs

Podobné příspěvky