Asociace a setkání školních metodiků prevence v Hradci Králové

Organizace Semiramis dne 14.12.2022 uspořádala setkání pro školní metodiky prevence, jehož cílem bylo nejen osobní setkání školních metodiků prevence, předání zpětné vazby na poskytované programy, které organizace Semiramis dlouhodobě poskytuje, ale rovněž představení novinek v oblasti prevence a informování o aktuálních trendech. Setkání se konalo v sídle organizace Semiramis a zúčastnilo se jej několik školních metodiků prevence ze škol v Hradci Králové a okolí a zástupci organizace Semiramis.

V první části setkání si účastníci prošli vzděláním na téma Mindfulness v podání Mgr. Jitky Musilové. Vyzkoušeli si řadu různých technik, relaxačních a dýchacích cvičení. Všímavost jako strategie zvládání stresu a negativních emocí díky prožívání přítomného okamžiku se všem přítomným v předvánočním čase velice hodila a dodala energii.

Asociace sociálních pedagogů se setkání zúčastnila na pozvání za účelem představení a zpřítomnění pozice sociálního pedagoga.

Představení Asociace a role sociálního pedagoga na základní škole

Tohoto příjemného úkolu se ujal Jiří Daněk, sociální pedagog a předseda Asociace sociálních pedagogů, který místním školním metodikům prevence představil, čím se jako sociální pedagog ve škole zabývá, jaké činnosti vykonává, jaká je role sociálního pedagoga ve škole i v oblasti prevence a v čem může být sociální pedagog pro školy přínosem.

Sociální pedagog je důležitým partnerem školního metodika prevence a velice užitečné je, pokud pracují v týmu. Mohou společně plánovat a realizovat preventivní i intervenční programy a řešit nejrůznější situace.

Následná diskuze dále souvisela i s problematikou zavedení pozice sociálního pedagoga a jeho financováním. Školní metodici prevence by ocenili přítomnost sociálního pedagoga u nich ve školách. Asociace sociálních pedagogů nabídla svoji podporu a pomoc v případě zavádění pozice sociálního pedagoga včetně hledání vhodných uchazečů na tuto pozici.

Podobné příspěvky