Diplomová práce: Možnosti školních metodiků prevence v oblasti prevence rizikového chování

Se souhlasem autorky Bc. Denisy Čechové, Vám přinášíme inspirativní diplomovou práci, která primárně mapuje vzdělávací potřeby školních metodiků prevence v oblasti prevence rizikového chování, ale která také ve výzkumu porovnává pohled školních metodiků prevence, profesionálů z oboru a sociálních pedagogů. Samotným záměrem je analýza potřeb školních metodiků prevence v problematice prevence rizikového chování. Práce má současně za cíl vytvořit nástroj opory pro realizaci preventivních aktivit na škole a zároveň také podpořit funkci školního metodika prevence.

denisa-cechova-dp-prace

Podobné příspěvky