Porada vedoucích sociálních odborů městských částí Praha

ASOCP přijala pozvání na poradu vedoucích pracovníků sociálních odborů MČ Prahy 1 až Prahy 22, kde dne 7.9.2023 měla příspěvek. V zastoupení Mgr. Nicoly Blábolilové, DiS., členky Výkonné rady a sociální pedagožky ve spolupráci se sociální pedagožkou působící na MČ Praha 7 Bc. Jiřinou Turjanskou a také Mgr. Lucií Černou, vedoucí oddělení vzdělávání z odboru vzdělávání a projektového řízení ÚMČ Praha 7, byla přiblížena pozice sociálního pedagoga, jež je v Praze již nemálo zastoupena.

ASOCP představila obecné fungování pozice, její přínosy pro žáky, rodiny, školu i návazné služby, organizace a instituce, včetně odborů sociálních věcí – oddělení sociální práce, sociální prevence, sociálně-právní ochrany dětí apod. Dále byla přiblížena problematika, jež se v souvislosti s legislativou sociálních pedagogů týká a byla představena právě vznikající metodika, jež byla měla podpořit práci sociálních pedagogů a také pomoci legislativnímu ukotvení pozice.

Jiřina Turjanská dále hovořila o své praxi na základních školách na Praze 7, kde působí jako sdílený sociální pedagog a uvedla i několik kazuistik, ve kterých sociální pedagog efektivně s rodinou a žákem pracoval. Lucie Černá ji doplňovala o přínosné poznatky z pozice zřizovatele i zkušenosti z práce se sociálními pedagogy i učiteli, a to jak na ZŠ, tak i v MŠ, kde jsou dle jejích slov též velice potřeba. Dle slov pí Černé „Pozici sociálního pedagoga ve škole vnímáme jako zcela zásadní, krom všeho, co již zaznělo, především z toho důvodu, že umí jednat s komunikačně náročnými rodiči. Učitelé obecně na tuto formu komunikace proškoleni v rámci svého studia nebývají a spousta z nich si ve vypjatých situacích není jistá a cítí se nekomfortně.“

Během našeho bloku se přidali k diskuzi i přítomní sociální pracovníci, kteří předávali své – pozitivní – poznatky z praxe se spoluprací se sociálním pedagogem a dodávali legislativní „mezery“ např. ve věci zákonné mlčenlivosti pracovníků OSPOD a zároveň potřebě výměny informací školy s danými odborníky či velikou efektivitu upřesňování vzájemné spolupráce se sociálními pedagogy především kvůli kompetencím tak, aby se činnosti doplňovaly v zájmu dětí/žáků a zároveň se dodržoval zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a další.

Zpětná vazba byla kladná a my ještě jednou děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy za pozvání i spolupráci při šíření osvěty i propagování pozice sociálního pedagoga. Poděkování patří též MČ Praha 7, jež je s pozicí sociálního pedagoga jak v ZŠ, tak i v MŠ, tak progresivní, aktivní a vstřícná.

Podobné příspěvky