Online setkání sociálních pedagogů

Setkání sociálních pedagogů z praxe

Dne 27. 6. 2022 proběhlo odborné setkání sociálních pedagogů pracujících na této pozici v základních školách. Hlavním cílem setkání byla diskuze nad aktuální podobou ukotvení sociálního pedagoga, jeho financováním, náplní práce, nelehkými začátky vytváření této pozice a strastiplnými zkušenostmi, které sociální pedagogové zažívají dnes a denně.
Neméně důležitým smyslem setkání bylo také vytvoření možnosti navázat kontakt s ostatními sociálními pedagogy pro sdílení zkušeností a případné potkávání se.

Online setkání, které trvalo necelé dvě hodiny, se zúčastnili zástupci z celé republiky. V jasném vedení však byla Praha, Ostrava a okres Kolín. Právě v Praze a Ostravě, kde je zřejmě největší koncentrace sociálních pedagogů, probíhají neformální setkání, což jako Asociace velmi podporujeme!

Největší problémem je utváření pozice Sociálního pedagoga

V průběhu setkání došlo na nejrůznější témata. Většina sociálních pedagogů se shoduje, že asi nejkomplikovanější bylo samotné utváření této pozice. Na vině je především nedostatečná metodická podpora a vymezení kompetencí vůči ostatním odborným zaměstnancům. Svou roli hraje také nevědomost pracovníků OSPODu ohledně poslání sociálního pedagoga,
který může řešit věci interně přímo ve škole. Při dobře nastavené komunikaci pak OSPOD oceňuje především kvalitní prevenci.Nedostupnost metodických materiálů a problematika sdílení dokumentů rezonuje především ve spojitosti s častou proměnlivostí této pracovní pozice, která je stále hrazená ve většině případů ze šablon. Místo, aby si škola udržela sociálního pedagoga, je nucena řídit se nastavením operačních programů, které nezaručují požadovanou kontinuitu. Celá situace pak působí neudržitelně. Řešením je jednoznačné a jasné vymezení financování a ukotvení pozice sociálního pedagoga do zákona o pedagogických pracovnících.

Pro Asociaci bylo setkání velmi přínosné, neboť reflektovalo akutní nezbytnost sjednotit metodické materiály a následně je nabídnout začínajícím sociálním pedagogům, stejně tak přínos v pravidelném scházení se.

Podobné příspěvky