Diplomová práce: Proces deinstitucionalizace psychiatrické péče z pohledu sociálního pedagoga

Se svolením autora Michala Novosada Vám tentokrát přinášíme diplomovou práci, která se věnuje tématu deinstitucionalizace psychiatrické péče z pohledu sociálního pedagoga. Autor v teoretické práci mj. popisuje vývoj procesu deinstitucionalizace psychiatrické péče a vývoj komunitní péče o osoby s duševním onemocněním. V praktické části diplomové práce autor hledá odpověď na otázku: Jak rozumí sociální pedagog procesu deinstitucionalizace psychiatrické péče?

Hlavní přínos výzkumné práce autor shledává v naznačení směru cesty, kudy se může sociální pedagogika také ubírat a kde mohou sociální pedagogové nacházet v budoucnu své uplatnění.

DP_novosad

Podobné příspěvky