Setkání ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení ORP Šumperk

Dne 30.8.2023 se místopředseda Jan Šmída zúčastnil setkání ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení ze Šumperska (sever Olomouckého kraje), kterého se zúčastnilo na 35 ředitelů a ředitelek. Na toto setkání byl pozván, aby zde vystoupil ohledně pozice sociálního pedagoga a představil možnosti jeho implementace a zdrojů financování.

V příspěvku s názvem „Sociální pedagog a jeho implementace do školního prostředí“ představil koncepci pozice sociálního pedagoga včetně jeho náplně práce, přínosů pro školu a aktuálního stavu legislativního ukotvení. Stěžejní částí příspěvku bylo přiblížení možností, z jakých zdrojů v současné době lze čerpat finanční podporu pro vytvoření pozice.

Setkání se zúčastnily také vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk a oblastní metodička prevence, s kterými byla diskutována možnost financovat pozici sociálního pedagoga z podpůrných opatření. Byla domluvena užší spolupráci v této věci a dopomoc ředitelům při usilování o pozici sociálního pedagoga.

Ze setkání vyplynul velký zájem škol ohledně vytvoření pozice sociálního pedagoga na jejich škole, který pochází především z jejich aktuálních potřeb. Školám byla nabídnuta součinnost jak ze strany PPP, tak ze strany Asociace sociálních pedagogů. Očekáváme, že se na nás školy v blízké budoucnosti obrátí a budou chtít pomoci sdílet nabídku volné pracovní pozice sociálního pedagoga.

Cílem tohoto setkání bylo rozšíření počtů pozic sociálního pedagoga v Olomouckém kraji a rozšíření znalostí ředitelů a ředitelek škol o této pozici.

Podobné příspěvky