Porada ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení ORP v oblasti školství Pardubického kraje 2022
·

Porada ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení ORP v oblasti školství Pardubického kraje 2022

Ve dnech 14. až 16. listopadu 2022 proběhlo setkání ředitelů základních a mateřských škol, domů dětí a mládeže, základních uměleckých škol, samostatných školních jídelen…